Membrii Comitetului Executiv al IFIA

IFIA Membrii Comitetului Executiv care constau în până la o treime din membrii cu drepturi depline ai IFIA sunt aleși de Adunarea Generală pentru doi ani. Aceștia se asigură că deciziile Adunării Generale sunt luate în conformitate cu mijloacele IFIA, sunt responsabile pentru funcționarea ulterioară comitete și grupurile de lucru ale IFIA și examinează cererile de apartenență la diferitele grade de membru. Membrii Comitetului Executiv se întrunesc de două ori pe an și lucrează voluntar.

Conform statutului IFIA și aprobarea membrilor Comitetului Executiv al IFIA, candidații Comitetului executiv sunt așteptați să trimită solicitarea lor Secretariatului IFIA în cadrul unei scrisori formale care conține semnătura șefului de asociație care a plătit taxele de membru. Cei care nu au participat la două dintre ultimele reuniuni IFIA nu sunt eligibili să solicite candidatura la Comitetul Executiv. Membrii aleși lucrează voluntar.

Criterii

Membrii Exco trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

1. Disponibilitatea și capacitatea de a-și permite timpul și resursele necesare pentru activitatea IFIA

2. Posedați cunoștințele și capacitatea de a contribui la misiunea și strategia IFIA

3. Posedați suficientă experiență și cunoștințe despre activitățile IFIA

4. Participați puternic la activitățile și întâlnirile IFIA

5. Fii membru al IFIA timp de cel puțin 2 ani

Membrii comitetului