MEMBRILE IFIA
Membrii IFIA care alcătuiesc corpul primar al IFIA sunt clasificați în trei categorii de complet, corespondent și colaborator în funcție de statutul lor de vot, data înființării și tipul de activități.
JoacaPauză
Cursor

MEMBRILE COMPLETE IFIA

IFIA Membrii cu drepturi depline au statut de vot în Adunarea Generală și includ asociații naționale ale căror scopuri și activități corespund în mare măsură cu cele ale Federației și cu statutele Federației.

Rezumatul drepturilor:

  • Vorbiți și votați la Adunarea Generală.
  • Eligibilitatea de a candida pentru organele de conducere IFIA.
  • Cele mai înalte servicii IFIA și cele mai bune oferte de înregistrare a evenimentelor etc.
  • Acreditare (certificat IFIA de membru complet).

Profil:

  • Asociații / instituții / societăți de inventator național / inovator
  • Asociații de oameni de știință, cercetători, antreprenori
  • Centre de inovare și centre de cercetare

Membri deplini

necompletat

Steagurile pe care este inserat un punct albastru sunt identificate ca membri candidați. Membrii candidați sunt asociații naționale aflate în primele etape de dezvoltare sau asociații care solicită să devină membru cu drepturi depline. Nu au statut de vot. Dacă participă puternic la activitățile IFIA, pot fi acceptați ca membri cu drepturi depline după obținerea aprobării Comitetului executiv.

MEMBRI COMPLETI

MEMBRILE COMPLETE Responsabilități

Membrii cu drepturi depline sunt responsabili să efectueze următoarele activități pentru a promova obiectivele IFIA:

1. Participarea la Evenimente IFIA (cel puțin o dată pe an)

2. Participarea la ședințele Adunării Generale care se desfășoară bienal (prezența unui membru cu drepturi depline este obligatorie. În caz contrar, aceștia ar trebui să trimită o scrisoare de împuternicire care să autorizeze un alt membru să voteze. Dacă nu participați la două reuniuni consecutive ale Adunării Generale, va duce la suspendarea calității de membru cu drepturi depline )

3. Depunerea raportului anual către IFIA
i. Numărul de membri activi ai asociației
ii. Numărul de evenimente naționale sau internaționale organizate, cum ar fi ateliere educaționale, expoziții, seminarii, conferințe sau congrese etc.
iii. Un raport complet al invențiilor care sunt comercializate
iv. Trimiterea celui mai actualizat raport despre conducerea entității
v. Depunerea unui raport privind participarea la evenimentul IFIA
4. Plata cotizației anuale de membru în timp util

În cazul în care vreunul dintre membrii cu drepturi depline nu acționează pe baza criteriilor menționate mai sus, președinția prezintă un raport al lipsei de activitate a Comitetului executiv, membrii acestora vor fi suspendați și statutul lor de membru va fi decis în următoarea generală Ședință de adunare.