Ședința Adunării Generale IFIA

Adunarea generală ordinară a IFIA se ține la fiecare doi ani, la orice moment, decis de Adunarea Generală sau Comitetul Executiv să ia decizii cu privire la probleme de importanță critică pentru IFIA, cum ar fi alegerea președintelui, precum și membrii Comitetului Executiv, determinând strategia generală și strategia de program pentru IFIA , determinarea politicilor anuale de subscriere, modificarea statutului, expulzarea membrilor și aprobarea criteriilor propuse de secretariat pentru alegerea președintelui și a membrilor Comitetului Executiv.

Ședințele Adunării Generale Extraordinare sunt organizate atunci când președintele consideră necesar sau este solicitat în scris Secretariatului de cel puțin o cincime din membrii cu drepturi depline. Membrii Comitetului Executiv pot prezenta un raport Președintelui propunând necesitatea unei reuniuni extraordinare. Convocarea include o agendă preliminară, iar delegații pot adăuga în ordinea de zi puncte suplimentare.

Toți membrii pot participa la discuții, dar numai membrii cu drepturi depline au dreptul de vot. Fiecare membru complet are un vot. O delegație absentă poate trimite, de asemenea, votul său prin procură pentru unul sau mai multe puncte din ordinea de zi secretariatului.

În urma rapoartelor adunărilor Adunării Generale care se referă la perioada cuprinsă între 2008 și 2014 sunt prezentate:

Traduceți "