Departamentul de evaluare și notare IFIA

Departamentul de evaluare și notare IFIA

Majid

MAJID ELBOUAZZAOUI

Director Departament

Evaluarea IFIA și departamentul de notare sunt dezvoltate pe baza unei revizuiri periodice universale (UPR) care oferă acces facil la informații despre inovații și inovații specifice fiecărei țări provenind din activitățile și realizările internaționale ale membrilor IFIA, inclusiv:

- organizarea expoziției internaționale de invenție sub patronajul IFIA

- promovarea și diseminarea culturii invenției și inovării

- participarea la evenimentele internaționale ale IFIA

- contribuția la proiectele internaționale ale IFIA

Acest instrument urmărește creșterea gradului de conștientizare a culturii invenției și inovării provenind din aceste mecanisme și asistarea statelor, instituțiilor naționale, organizațiilor societății civile și partenerilor IFIA în implementarea lor. Indexul permite utilizatorului să afle despre activitățile globale din domeniul invenției și inovație și să vadă cum au evoluat în ultimii ani.

Caracteristica unică a Indexului este de a permite utilizatorului să acceseze și să caute recomandările UPR și poziția statului în curs de examinare.

Membrii IFIA sunt invitați să completeze formularele și să le trimită la info@ifia.com or contact@ofeed.ma.

necompletat necompletat
Formular organizator de evenimente IFIA Formular de activități pentru membrii IFIA Formular de activități naționale IFIA

necompletat necompletat
Formular de participare la eveniment IFIA Raport de evaluare IFIA
Traduceți "