IFIA MEMBRII CORESPONDENTI

Membrii corespondenți nu au dreptul de vot și includ:

  • Asociații de inventatori, altele decât cea care reprezintă o țară ca membru cu drepturi depline (adică asociații de inventatori locali, sau organizații și asociații specifice femeilor sau tinerilor);
  • Asociații de oameni de știință, cercetători, etc .;
  • Corporații și companii, în special micro și întreprinderi mici;
  • Agenții guvernamentale care promovează activitatea inventivă;
  • Centre de inovare, centre de cercetare și universități.

Rezumatul drepturilor:

Vorbiți la Adunarea Generală

Trecerea la statutul de membru complet la atingerea etapei operaționale

Serviciile și ofertele IFIA la înregistrarea evenimentelor etc.

Acreditare (certificat de membru IFIA).

MEMBRII CORESPONDENTI IFIA

Membrii corespondenți sunt responsabili să efectueze următoarele activități pentru a promova IFIA obiective:

1. Participarea la Evenimente IFIA (cel puțin o dată pe an)

2. Participarea la ședințele Adunării Generale care se organizează de două ori pe an (participarea este arbitrară, dar fără drept de vot).

3. Depunerea raportului anual către IFIA
i. Numărul de membri activi ai asociației
ii. Numărul de evenimente naționale sau internaționale organizate, cum ar fi ateliere educaționale, expoziții, seminarii, conferințe sau congrese etc.
iii. Un raport complet al invențiilor care sunt comercializate
iv. Trimiterea celui mai actualizat raport despre conducerea entității
v. Depunerea unui raport privind participarea la evenimentul IFIA
4. Plata cotizației anuale de membru în timp util

În cazul în care vreunul dintre membrii corespondenți nu acționează pe baza criteriilor menționate mai sus, președinția prezintă Comitetului executiv un raport privind lipsa lor de activitate, calitatea de membru va fi suspendată, iar statutul de membru va fi decis în următorul general Ședință de adunare.