Ședința Comitetului Executiv IFIA

Obiectivul principal al ședinței Comitetului Executiv al IFIA, organizat bianual, după convocarea președintelui IFIA, este aprobarea unui acord unanim asupra problemelor prezentate sub forma de ordine de zi în timpul reuniunii. Membrii Comitetului Executiv, aleși de Adunarea Generală timp de doi ani, ajung la acordul unanim asupra problemelor prezentate.

Președintele IFIA este obligat să prezinte un raport asupra activităților desfășurate în cadrul bugetului și mijloacelor IFIA pentru consolidarea poziției IFIA la nivel global.

Admiterea de noi membri este una dintre obligațiile care intră sub jurisdicția membrilor EXCO. Mai mult, proiectele propuse fie de președinte, fie de membri trebuie să fie prezentate la ședință pentru a examina posibilitatea punerii lor în aplicare. Organizarea evenimentelor internaționale în domeniul invenției și inovație este celălalt subiect care trebuie să obțină aprobarea membrilor EXCO.

Detalii întâlnire

A 36-a reuniune a Comitetului Executiv Virtual IFIA

A 35-a reuniune a Comitetului Executiv Virtual IFIA

A 34-a reuniune a Comitetului Executiv Virtual IFIA

A 33-a reuniune a Comitetului Executiv Virtual IFIA

A 32-a reuniune a Comitetului Executiv Virtual IFIA

A 31-a reuniune a Comitetului Executiv Virtual IFIA

A 29-a reuniune a Comitetului Executiv Virtual IFIA

A 28-a reuniune a Comitetului Executiv Virtual IFIA

A 27-a reuniune a Comitetului Executiv Virtual IFIA

A 26-a reuniune a Comitetului Executiv Virtual IFIA

25, reuniunea Comitetului virtual IFIA din mai 2019

24, reuniunea Comitetului Virtual IFIA din martie 2019